Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi English

Bölümümüz 1995 yılında Prof. Dr. Refik Burgut tarafından Halk Sağlığı Anabilimdalı altında bilimdalı olarak kurulmuştur. 1995 - 1996  yılları arasında bilimdalı olarak yer alan bölümümüz 1996 yılında bu anabilimdalından ayrılarak Anabilimdalı olmuşt...

Anabilimdalımızda farklı fakülte ve yüksekokullara önlisans ve lisans düzeyinde dersler verilmekle birlikte, Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde Biyoistatistik Yüksek Lisans ve Doktora programları bünyesinde lisansüstü dersler de verilmektedir. Önlisans ve Lisans düzeyinde ders verilen y...

Girilmiş bir duyuru bulunamamıştır.
Biyoistatistik Anabilim Dalı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyoistatistik AD. Balcalı 01330
Sarıçam Adana Türkiye
0 322 338 60 60 - 3094
http://biostat.cu.edu.tr
biostat.cukurova@gmail.com

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Bize Yazın
Ad Soyad Mesajınız
© 2022 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. Tüm hakları saklıdır.