Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi English

Öğretim Programları

Anabilimdalımızda farklı fakülte ve yüksekokullara önlisans ve lisans düzeyinde dersler verilmekle birlikte, Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde Biyoistatistik Yüksek Lisans ve Doktora programları bünyesinde lisansüstü dersler de verilmektedir. Önlisans ve Lisans düzeyinde ders verilen yüksekokul ve fakülteler şunlardır:
Tıp Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Abdi Sütçü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Diğer Başlıklar

Biyoistatistik Anabilim Dalı
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Biyoistatistik AD. Balcalı 01330
Sarıçam Adana Türkiye
0 322 338 60 60 - 3094
http://biostat.cu.edu.tr
biostat.cukurova@gmail.com

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik AD

Bize Yazın
Ad Soyad Mesajınız
© 2021 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı. Tüm hakları saklıdır.